kimya konu anlatım seti

Anlatımın Özellikleri (Dil ve Anlatım)


Anlatımda dilin kurallarına uymak gerekir. Anlatımın kendi içinde ayrımlı yöntemleri vardır. Anlatım kişiliğin ancak göstergesidir. Çünkü değme anlatıcı kendine özgü ancak dil kullanır.

İyi ancak anlatımda bulunması müstelzim özellikler :
Anlatım açıkça ve kemiksiz olmalıdır.
Dilin kurallarına akla yatkın olmalıdır.
Karmaşık ve anlaşılması ağır cümlelerden kaçınılmalıdır.
Dil sade, basit ve süssüz olmalıdır.
Anlatımda Açıklık : Anlatılacak halin ve olayın betimlenecek görünüşün, sezginin, dile getirilecek duygunun ve düşüncenin açıkça ve kemiksiz ancak şekilde belirmesidir. Anlatımın açıkça olabilmesi amacıyla virgülün kullanma yerine dikkat edilmelidir.
Gerekli yerlerde tamlayan kullanılmalıdır.
Yanlış karşılaştırmalar yapılmamalıdır.
Kelimeler anlamlarına ve dilin kurallarına akla yatkın kullanılmalıdır.
Anlatımda Selaset : Sözlü yahut yazılı ifadenin hiç ancak engele uğramadan akıp gitmesi ses akışını bozan söylenmesi ağır seslere yer verilmemesi ve gereksiz alay tekrarlarından kaçınılmasıdır.

Anlatımda Duruluk : Lafız ve bütün düzeyinde gereksiz ifadelere yer verilmemesi karmaşık bütün yapılarından kaçınılması gerekli yerlerde deyim ve terimlerin kullanılmaması ile oluşan ancak anlatımdır. Ezcümle duruluk gereksiz lafız, lafız grubu ve eklere yer verilmemesidir.

Anlatımda Yalınlık : Metnin ve dil ifadesinin sade, basit olması kullanılmayan alay ve alay öbeklerine yer verilmemesi söylenmek istenilenin kısa ve kesin ifadelere aktarılmasıdır.

Anlatımda Doğallık : Anlatımda kişinin yapmacık olmadan, candan ve yürekten davranmasıdır.
Anlatımda Tutarlılık : Kişinin anlatııklarının daha önce söyledikleriyle çelişmediği anlatımdır.
Anlatımda Özgünlük : Anlatım nitelikleri bakımından, benzerlerinden ayrımlı ve üstün ancak tarzı olan anlatımdır.
Anlatımda İnandırıcılık : Anlatılanların mantık çerçevesine oturması, kanıtlanabilmesi ve nesnel olmasıdır.
Anlatıma Etkileyicilik : Kişi de algılayış ve davranış değişikliği yapan metinlerdir.
Anlatımda Sürükleyicilik : Anlatımda merak duygusunun sürekli uyanık tutulmasıdır.

Anlatımda İlginçlik : Anlatımda daha önce söylenenlerden yazılanlardan ayrımlı konular yakalanmasıdır. Bu anlatımda kıvrak ancak zeka ve kendine özgü ancak dil kullanılmalıdır.

Anlatımda Bağlaşıklık : Ancak metinde dil ögelerinin dil bilgisi kurallarına uyularak yan yana getirilmesiyle oluşan ancak kavramdır. Bağlaşıklığa uyulmadığı takdirde bütün içerisinde anlatım bozukluğu ortaya çıkabilir. Bunlar bazen ancak ekin bazende ancak kelimenin eksikliğinden kaynaklanabilir.
Örnek : Yanlış : Bu sabah istasyon onunla karşılaştım. Doğru : Bu sabah istasyonda onunla karşılaştım
Yanlış : Sütü az, çayı hiç sevmem Doğru : Sütü az severim, çayı hiç sevmem.

Anlatımda Bağdaşıklık : Dil ögelerinin ifade ettiği durum ve hususlar arasındaki bağlantılarına bağdaşıklık denir. Bağdaşıklığa uyulmadığı takdirde anlamsal olarak anlatım bozuklukları ortaya çıkar.
Örnek : Yanlış : Çam fidanlarını özenle ektiler. Doğru : Çam fidanlarını özenle diktiler.

Anlatımda Bağdaştırma : Kelimelerin yeni ancak anlam ifade etmek amacıyla yan yana getirilerek oluşturduğu alay gruplarına bağdaştırma denir. Yaygın olan ifadelerle oluşturulmuş bağdaştırmalara alışılmış bağdaştırma birbiriyle uyuşmayan kelimelerden meydana gelen bağdaştırmalara alışılmamış bağdaştırma denir.
Örnek : Dilsiz hayaller ( Alışılmamış Bağdaştırma )
Dilsiz insan ( Alışılmış Bağdaştırma )

Anlatımda Bağlam : Lafız, lafız gruplarının ya da cümlelerin metinde bulunduğu yere bağlı olarak ayrımlı anlamlar kazanmasına denir.
Örnek : Bugün hava çok soğuk, bizi soğuk karşıladı.

ingilizce etiketleri:, ingilizce konu anlatımı sayfamızda yer alan Anlatımın Özellikleri (Dil ve Anlatım) ingilizce dersi şimdiye dek çok farklı öğrencilerimiz tarafından görüntülendi. İngilizce videolu ders, özkan çelen dersleri, 6.sınıf ingilizce video,7.sınıf ingilizce konu anlatımı video,8.sınıf ingilizce konuları video

You must log in to post a comment.